Erfarenhet och engagemang

OM OSS

Advokatfirman Arvenberg är en allmänpraktiserande advokatbyrå som arbetar med civilrätt, offentligrätt samt straff- och processrätt.

Vi är ett team av moderna och erfarna advokater och jurister. Med lojaliteteten gentemot klienten i främsta rummet är vi fokuserade på att klienten alltid ska uppnå bästa möjliga resultat. 

Välkommen till Advokatfirman Arvenberg – vi kämpar för våra klienter i alla lägen.

Erfarenhet och engagemang

MEDARBETARE

ADVOKAT

Jesper Arvenberg

Bakgrund

Jesper Arvenberg tog juris kandidatexamen vid Lunds universitet år 2007. Han har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt och varit verksam vid andra advokatbyråer. Jesper Arvenberg är sedan år 2011 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

SENIOR BITRÄDANDE JURIST

Lars-Göran Sundman

Bakgrund 

Lars-Göran Sundman tog juris kandidatexamen vid Lunds universitet år 2004. Han har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt och även därutöver varit verksam vid tingsrätt och annan advokatbyrå.

SENIOR BITRÄDANDE JURIST

Anna-Karin Arvenberg

Bakgrund 

Anna-Karin Arvenberg tog juris kandidatexamen vid Uppsala universitet år 2007. Hon har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt samt varit verksam vid andra advokatbyråer och därutöver vid ett flertal statliga bolag och myndigheter.

ADVOKAT

Jesper Arvenberg

Bakgrund

Jesper Arvenberg tog juris kandidatexamen vid Lunds universitet år 2007. Han har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt och varit verksam vid andra advokatbyråer. Jesper Arvenberg är sedan år 2011 ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

SENIOR BITRÄDANDE JURIST

Lars-Göran Sundman

Bakgrund 

Lars-Göran Sundman tog juris kandidatexamen vid Lunds universitet år 2004. Han har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt och även därutöver varit verksam vid tingsrätt och annan advokatbyrå.

SENIOR BITRÄDANDE JURIST

Anna-Karin Arvenberg

Bakgrund 

Anna-Karin Arvenberg tog juris kandidatexamen vid Uppsala universitet år 2007. Hon har fullgjort tingsmeritering vid tingsrätt samt varit verksam vid andra advokatbyråer och därutöver vid ett flertal statliga bolag och myndigheter.

Erfarenhet och engagemang

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Brottmål

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott behöver du en försvarsadvokat. Begär en försvarsadvokat från Advokatfirman Arvenberg.

Vi tillvaratar dina intressen från det första förhöret till en eventuell rättegång.

Målsägandebiträde

Kontakta Advokatfirman Arvenberg om du blivit utsatt för brott. Vi biträder och vägleder dig genom hela rättsprocessen.

Civilrätt

Medarbetarna på Advokatfirman Arvenberg besitter en bred kompetens inom det civilrättsliga området. Vi sysslar med rådgivning och biträde ifråga om bl.a. affärsjuridik, avtalsrätt, fordringsrätt, immaterialrätt, skadeståndsrätt och tvistelösning.

Vi ger även rådgivning och biträder inom det familjerättsliga området, dvs. i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge samt arv, testamente, bouppteckningar, bodelningar, äktenskapsförord och samboavtal.

Offentlig rätt

Advokatfirman Arvenbergs erfarenhet inom offentlig rätt täcker ett brett spektrum av frågor.

Det kan handla om offentlig upphandling med allt från biträde vid utformande av anbud till stöd vid överprövningar. Det kan vidare handla om frågor rörande dataskydd, offentlighet och sekretess, tillsyn, granskning, tillståndspliktig verksamhet, statlig och kommunal kompetens. Vi kan hjälpa till med att bedöma om ett myndighetsbeslut är korrekt eller om ditt ärende är rätt hanterat samt ge råd i strategiska frågor.