Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. 

För vidare information, vänligen se www.advokatsamfundet.se